دانشنامه حقوقی
هرچه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینه‌های قسمت‌های مشترک افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۵۰۴۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

معاملات پیش خرید آپارتمان‌ها مربوط به بنا‌هایی است که هنوز ساخته نشده و بناست در آینده ساخته شود، و لذا احکام مربوط به قرارداد‌های راجع به آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود، و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

به عنوان اولین نکته، بهترین حالت در تنظیم قرارداد ملکی این است که خریدار و فروشنده بعنوان اصیل طرفین عقد قرار گیرند و در واقع بدون واسطه اقدام به امضای آن کنند.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می‌کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.
کد خبر: ۵۰۴۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک را افراز گویند، در حالی که تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است.
کد خبر: ۵۰۴۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال... یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
کد خبر: ۵۰۴۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۴

اگر وصلت بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر و خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
کد خبر: ۵۰۴۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

در عقدنامه‌های رسمی، قسمتی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسائل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است. زوجه می‌تواند همه یا برخی از آن‌ها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند.
کد خبر: ۵۰۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

گاهی شخصی مال یا منفعتی از مال خویش را در وصیت‎نامه خود برای دیگری وصیت می‌کند، که به این نوع وصیت تملیکی می‌گویند.
کد خبر: ۵۰۴۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
کد خبر: ۵۰۴۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

قرار التزام‌ به‌ حضور با قول‌ شرف خفیف‌ترین قرار تأمین می‌باشد و قاعدتاً در جرائم کم اهمیت صادر می‌شود. این قرار باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می‌دهد که به قول خود پایبند هستند.
کد خبر: ۵۰۳۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

بر اساس قانون تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
کد خبر: ۵۰۰۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده این امکان وجود دارد و دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
کد خبر: ۵۰۰۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

اختلاف در صلاحیت اثباتی زمانی محقق می‌شود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر دو یا همگی آن‌ها خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت علی رغم اطلاع طرح دعوا در مراجع دیگر خودداری کنند.
کد خبر: ۴۹۹۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود اما عقد تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست.
کد خبر: ۴۹۵۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری وارد می‌گردد اما عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حق دینی برای طرف دیگر به وجود آورد.
کد خبر: ۴۹۴۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸