دانشنامه حقوقی
در تنظیم مبایعه نامه مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم معامله به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎اید.
کد خبر: ۳۱۳۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
کد خبر: ۳۱۲۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۵

رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.
کد خبر: ۳۱۲۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
کد خبر: ۳۱۲۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای همچون در نظر گرفتن مرجع خاص برای رسیدگی به جرائم آنان با رعایت تشریفات مقرر وضع کرده است.
کد خبر: ۳۱۱۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد
کد خبر: ۳۱۱۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.
کد خبر: ۳۰۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

بعضی اوقات ساکنان آپارتمان‌ها با مشکل عدم پرداخت هزینه‌های مشترک روبرو هستند که به لحاظ عدم آگاهی آپارتمان نشینان از مقررات و ضوابط قانونی، این امر بعضاً به مشاجره و نزاع منجر شده و پای آنان را به مراجع قضایی باز می‌کند.
کد خبر: ۳۰۹۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و ... که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید.
کد خبر: ۳۰۸۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.
کد خبر: ۳۰۸۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۳۰۷۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود.
کد خبر: ۳۰۶۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

جرم عقیم زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی، نتیجه‌ای از عمل خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۳۰۶۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

صلاحیتی ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌گردد.
کد خبر: ۳۰۶۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.
کد خبر: ۳۰۶۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است. صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم آن، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می‌آید که شخص مستحق انفاق محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد.
کد خبر: ۳۰۵۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه کنند.
کد خبر: ۳۰۴۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

حق مالکیت کامل ترین نوع حق مالی است و دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند.
کد خبر: ۳۰۴۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

مبایعه‌نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹