سیستم قضایی آمریکا
سیستم عدالت کیفری آمریکا همواره در طول تاریخ علیه سیاه‌پوستان عمل کرده و این امر بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در میان مردم آمریکا به این سیستم قضایی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۷۴۷۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

سیستم قضایی آمریکا رفتار دوگانه‌ای با رنگین پوستان و به خصوص سیاه‌پوستان در این کشور دارد.
کد خبر: ۴۷۱۳۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

آمریکا با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس در امور دیگر کشورها مداخله می‌کند اما وضعیت داخلی این کشور حقایق دیگری را نشان می‌‎دهد.
کد خبر: ۴۴۳۸۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

چانه‌زنی اتهامی در سیستم قضایی آمریکا امری بسیار عادی و معمول است و بخش گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی به‌جای اینکه در نزد قاضی و هیئت منصفه مطرح شود از این طریق فیصله می‌یابد.
کد خبر: ۵۲۴۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

مسائل جانبی مانند پیشینه شخصی، نژاد، جنسیت و عواملی از این دست در تصمیم‌گیری دادگاه‌ها تأثیر زیادی داشته و از نظر جنایی سیستم دادگاه‌های آمریکا غیرمنصفانه است.
کد خبر: ۴۶۳۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰