نظریه مشورتی
به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مدیر عامل محکوم به خیانت در امانت، به لحاظ تعارض منافع، نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم خود اقدام کند.
کد خبر: ۴۷۶۰۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به استعلام انجام شده، تحقق جرم آدم‌ربایی در روابط بین زن و شوهر را ممکن دانست.
کد خبر: ۴۷۵۹۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد.
کد خبر: ۷۶۸۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی در خصوص راهکار قانونی برای رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی پاسخ داد.
کد خبر: ۷۶۴۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

طیق نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سرپرست قانونی فرد معلول از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان می‌تواند برخوردار شود.
کد خبر: ۷۵۶۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد.
کد خبر: ۶۹۱۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نیست.
کد خبر: ۶۸۹۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

جدید‌ترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شد و بر اساس آن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در خصوص برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند.
کد خبر: ۶۸۶۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در سیستمی که امروز رونمایی می‌شود بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۸ در حال بارگذاری است.
کد خبر: ۵۹۲۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: بیش از ۴۲۰ نظریه مشورتی توسط اداره کل حقوقی این معاونت طی سه ماهه نخست سال جاری در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و رسمی کشور صادر شده است.
کد خبر: ۵۲۸۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
کد خبر: ۴۷۴۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

محکومان موضوع تبصره (۴) ماده (۵۲۰) قانون آیین دادرسی کیفری قبل از تحمل یک سوم از میزان مجازات می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره (۵) ماده قانونی مذکور استفاده کنند.
کد خبر: ۴۶۷۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

جرم فرار از خدمت کارکنان نیرو‌های مسلح مستمر محسوب می‎شود، بنابراین تا زمانی که مرتکب خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکند جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است.
کد خبر: ۴۶۵۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

طبق نظریه مشورتى شماره ۳۰۶۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ اداره حقوقی کل قوه قضاییه و با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»
کد خبر: ۴۶۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به منظور محکومیت خوانده و الزام وی به پرداخت ضرر و زیان مذکور است و در صورتی که خوانده قبل از محکومیت، ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت کرده باشد، ارائه دادخواست موضوعاً منتفی است.
کد خبر: ۴۴۳۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، فاقد آثار قانونی است.
کد خبر: ۴۲۶۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

شرط معافیت از ۲۰ % جزای نقدی، حضور محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی است. برابر ماده (۵۰۰) قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه معمولاً برای اجرای رأی احضار می‌شود و جلب محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۴۲۳۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

رئیس شعبه اول دادگاه نظامی‌یک استان آذربایجان‌شرقی گفت: باعنایت به الزام موجود در متن ماده ۶۴ و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده ۶۶ و مواد بعدی در محاکم نظامی‌نیز الزامی‌خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۸۷۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۷ بیان می‌کند: دادگاه می‌تواندپیش از اتخاد تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.
کد خبر: ۳۸۷۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹