خشونت تسیلحاتی
خشونت تسلیحاتی در مدارس آمریکا طی سال جاری در حالی رکورد زده که هنوز تا پایان سال امکان بروز حوادث بیشتر وجود دارد.
کد خبر: ۴۴۸۹۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴