قانون ارث
کد خبر: ۴۲۵۵۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کد خبر: ۴۲۵۴۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کد خبر: ۴۲۵۴۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

ارث متعلق به خویشاوندان نَسَبی متوفی است؛ یعنی کسانی که با متوفی رابطه‌ی خونی دارند و تنها کسی که از این قاعده مستثنی است، همسر متوفی می‌باشد که در هر صورت از وی ارث خواهد برد.
کد خبر: ۵۴۴۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی زندگی خودش را ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، مطالبه مهریه و استرداد جهزیه است.
کد خبر: ۳۲۱۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱