حمید نوری
کد خبر: ۷۹۳۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

کد خبر: ۷۹۲۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

کد خبر: ۷۹۲۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

کد خبر: ۷۹۲۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

کد خبر: ۷۹۱۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

کد خبر: ۷۹۱۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

کد خبر: ۷۹۱۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

کد خبر: ۷۹۰۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

کد خبر: ۷۹۰۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

کد خبر: ۷۹۰۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

کد خبر: ۷۹۰۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

کد خبر: ۷۹۰۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

کشور سوئد در حالی بر اساس ادعا‌های یکی از جنایت کارترین گروه‌های تروریستی تاریخ ایران در حال محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری است که در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.
کد خبر: ۷۹۰۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷