قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی + اصلاحات و الحاقات

10:33 - 25 آذر 1402
کد خبر: ۴۷۴۹۵۸۰
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی + اصلاحات و الحاقات
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۹۴ ماده و ۷۵ تبصره است.

خبرگزاری میزان - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به بیان قوانین و موضوعات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند: کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، مجریان انتخابات، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، شرایط تبلیغات انتخابات، جرایم و تخلفات انتخاباتی، شکایات و نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی، مجازات و تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس می‌پردازد.

این قانون مشتمل بر ۹۴ ماده و ۷۵ تبصره در جلسه علنی مورخ هفتم آذرماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون انتخابات مجلس تا امروز، تغییرات بسیاری داشته و موادی به آن اضافه شده است. آخرین اصلاحات و الحاقات این قانون در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

‌فصل اول - کلیات

ماده ۱ - انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل ۷۰ روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.

ماده ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عده نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.

ماده ۳ - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ماده ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی برگزار می‌شود:
الف - انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب - اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج - چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‏ انتخابیه ‏ای یک یا چند نماینده‏ خود را از دست بدهد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۳۲) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.

ماده ۵ - سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۶ - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - سال‌های دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۳۲) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آن‌ها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.

۱ - در مورد ماده (۶) و تبصره آن استفساریه‌ای به شرح زیر در تاریخ ۱۵ /۲ /۱۳۸۳ تصویب شد:
قانون استفساریه ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸- به ویژه تبصره آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
‌الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷ /۹ /۱۳۷۸.
ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در‌دستگاه دولتی.
نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

‌فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده ۷ - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزد‌ها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.

تبصره ۵ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.

تبصره ۶ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.

تبصره ۷ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.

ماده ۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰ %) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره ۱ - در صورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزد‌ها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزد‌های مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس برسد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس رد می‌شود نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت نمایند.

تبصره ۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - اولین انتخابات میان دوره‌ای مجلس ششم همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ برگزار خواهد شد.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزد‌هایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزد‌های باقی مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - اگر تعداد نامزد‌های باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزد‌های مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می‌یابند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‌ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌شوند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.

تبصره ۵ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - در انتخابات میان دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

تبصره ۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.

تبصره ۷ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند.

تبصره ۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضا‌های الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه أخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در أخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان استفاده می‌شود.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخذ رأی در زندان‌ها و پادگان‌ها و بیمارستان‌ها نیز فقط با ارائه شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی می‌باشد.

تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی تا حداکثر ۳ ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخذ رأی باید در یکی از روز‌های تعطیل رسمی باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را أخذ کنند.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌های قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱ - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهاد‌ها و ارگان‌های فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

‌تبصره ۲ - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و أخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و ... شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهر‌های محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.

ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نیرو‌های کمکی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی، نیرو‌های نظامی با آن فرماندهی، همکاری می‌نمایند.

ماده ۲۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - قوه‏ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‏ قضائی را به ‏منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می ‏دهد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۹۳) این قانون از شمول این تبصره مستثنی است.

ماده ۱۸ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

۱ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - آراء ناخوانا باشد.

۲ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

۳ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأیید شده باشد.

۴ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - در حوزه هائی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود:
الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می‌گردد:
۱- آراء ناخوانا باشد.
۲- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأیید شده باشد.
۳- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد:
۱ - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳ - آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵ - آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶ - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
۷ - آراء تکراری.
۸ - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
۹ - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۱ - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - آرای زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - آرای باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۹) این قانون محاسبه نمی‌گردد.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که در برگه رأی علاوه بر اسامی نامزد‌های تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.

تبصره ۱ - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزد‌های انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزد‌های دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای وی تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزد‌های انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای وی منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام می‌گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌شود.

تبصره ۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه تعداد برگه‌های رأی با برگه‌های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب اخذ رأی و نمایندة هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۲۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

ماده ۲۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرمانداران و بخشداران [پاورقی ۲]مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

پاورقی ۲ – به استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور مأمور اجرای این قانون بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

‌فصل سوم - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵) - هجده سال تمام.

۳ - عاقل بودن.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - اعتقاد و التزام عملی به اسلام

۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۳ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

۵ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.

تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شورای نگهبان می‌تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۳) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.

۸ (الحاقی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

۹ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی برداشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت نام

۱۰ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) این ماده مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۸ˏ۰۱ˏ۱۳۹۰) - مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی‌باشد.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی

۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی

۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مشاوران معاونان رئیس جمهور

۴ - روسای دفاتر سران سه قوه.

۵ - وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.

۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - معاونان و مشاوران وزرا

۷ - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸ - اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی

۱۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی

۱۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی

۱۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر‌کشور

۱۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

۱۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

۱۷ - استانداران.

۱۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - معاونان و مشاوران استانداران

۱۹ - فرمانداران.

۲۰ - بخشداران.

۲۱ - شهرداران و روسای مناطق شهرداری.

۲۲ - روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

۲۳ - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴ - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.

۲۵ - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.

۲۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی

۲۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رؤسا و سرپرستان بنیاد‌های (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵ خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان

۲۸ - شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات.

۲۹ (الحاقی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌ها

ب (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ - ائمه جمعه دائمی.

۲ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶) - قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استانها.

۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان

۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان

۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان

۶ - رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آنها.

۷ - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸ - سرپرستان مناطق و روسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان.

۹ - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.

۱۰ - مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - اعضاء شورا‌های اسلامی روستا.

۱۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان

ج - اعضای هیأت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – کلیه مقامات و هم ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیار‌های ساختار، مأموریت ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیرو‌های مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‏ باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلب خودداری می‌شود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یاد شده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه [پاورقی ۳]قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

پاورقی ۳ - مفاد این تبصره باید به تناسب مدت مذکور در صدر بند‌های الف و ب این ماده اجراء گردد.

تبصره ۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حداقل ده درصد (۱۰ %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن باشد.

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تأسیس، انحلال و یا آیین نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

۱ - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

۲ - ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را بنام خود ثبت داده اند.


۳ - عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شده است.

۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

۵ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان.

۷ - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

۹ - محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.

۱۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده اند.

۱۱ - محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.


۱۲ - اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.


۱۳ - محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)

‌فصل چهارم - هیأت اجرائی

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ – وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲ - دادستان کل کشور
۳ - وزیر اطلاعات
۴ - رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵ - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ - رئیس ستاد انتخابات کشور
۷ - رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸ – شش نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نماینده شورای نگهبان می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت ‏های مندرج در ماده (۴۱) این قانون باشند، به ‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏ دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان

۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:

۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تنظیم برنامه زمان بندی فرایند‌های اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایند‌های انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – هماهنگی‌های اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در‌خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی

۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – اطلاع رسانی عمومی در خصوص کلیه فرایند‌های انتخابات

۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - طراحی و چاپ تعرفه ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

۶ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (۳۹) این قانون تشکیل دهد.

تبصره ۱ - چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۲ - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳ - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

تبصره ۴ - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در این قانون باشند را به‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می‏نماید.
هیأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‏‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می ‏دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‏ البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

ماده ۴۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تصمیمات هیأت‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعتقاد به اسلام

۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حداقل سواد خواندن و نوشتن

۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۵ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۶ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

ماده ۴۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه، یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقامات اجرائی مافوق آن‌ها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا حقوقدان یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره ۳- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده ۴۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۴۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت‌های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار [پاورقی ۴]مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.

پاورقی ۴ - به استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - جلسات هیأت‌های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

‌تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده ۴۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرماندار یا بخشدار [پاورقی ۵]مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

پاورقی ۵ - به استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱ - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲ - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شدهٔ قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعهٔ رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳ - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرماندار یا بخشدار [پاورقی ۶]مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و أخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

پاورقی ۶ – به استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت‌های اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحلهٔ دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزة انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت أخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.

‌فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به ‏وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

ماده ۵۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح از جمله نهاد‌های زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱ - سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۸) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
۲ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۳۱) این قانون
۳ - سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۳۲) این قانون
۴ - دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بند‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۳) و مواد (۸۲) و (۸۳) این قانون
۵ - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۳۱) این قانون
۶ - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دستگاه‌ها و مراجع فوق الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادر شده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهی‌های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاه‌ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون بارگذاری کنند.

ماده ۵۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رأی دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۵۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرماندار یا بخشدار [پاورقی ۷]مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

پاورقی ۷ - باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.

ماده ۵۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۵۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقی ۸]مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

پاورقی ۸ - باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده ۶۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

ماده ۶۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

الف (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.

ب (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.

ج (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده ۶۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص رأساً و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۶۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

ج (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

ماده ۶۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده، استماع نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵) - در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۹) و (۴۳) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۶۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده ۶۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هر یک از نامزد‌ها به ‏تن‌هایی یا چند نامزد به طور مشترک می ‏توانند برای شعب أخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابیه معرفی نمایند:

الف (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – حوزه ‏های دارای یک یا دو نماینده، به ‏ازای هر صندوق یک نماینده

ب (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حوزه‏‌های دارای سه نماینده، به ‏ازای هر سه صندوق یک نماینده

ج (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حوزه‏‌های دارای چهار نماینده، به‏ ازای هر چهار صندوق یک نماینده

د (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حوزه ‏های دارای پنج نماینده، به ‏ازای هر پنج صندوق یک نماینده

ه (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) ـ - حوزه‏‌های دارای شش نماینده، به ‏ازای هر شش صندوق یک نماینده

و (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده

ز (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کارکنان (پرسنل) نیرو‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

ماده ۶۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایند‌های اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.

‌فصل ششم - تبلیغات

ماده ۷۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۹۸ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی هشت روز قبل از روز أخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از أخذ رأی ادامه خواهد داشت.

ماده ۷۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.

‌ماده ۵۷ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۸) - استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو‌های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزد‌های انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶) - اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزد‌ها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶) - نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستاد‌های اصلی نامزد‌ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزد‌ها و یا ستاد‌های ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده ۷۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهاد‌های مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مؤسسات و نهاد‌هایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزد‌ها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزد‌ها برساند.

ماده ۷۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست ‏اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی ‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی ‏توانند به نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

ماده ۷۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلو‌ها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نصب آثار تبلیغاتی در محل ستاد‌های تبلیغاتی نامزد‌ها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین نامه ماده (۷۴) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.

ماده ۷۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.

ماده ۷۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزد‌ها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و ... «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستاد‌های اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستاد‌های مجازی، پیوند این ستاد‌ها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزد‌ها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستاد‌ها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستاد‌های انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستاد‌های مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزد‌ها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نامزد‌ها و مسؤولان ستاد‌ها موظف به نظارت بر ستاد‌های حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستاد‌ها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستاد‌ها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستاد‌های فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزد‌های انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یاد شده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. در صورتی‏ که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده ۸۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۶۵ مکرر ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اقدامات زیر در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱ - اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲ - دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزد‌ها
۳ - هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ - نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ - دیوارنویسی
۶ - تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزد‌ها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷ - نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون
۸ - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹ - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها
۱۰ - استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۷) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزد‌ها ارسال می‌شود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اندازه آثار تبلیغاتی نامزد‌ها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر می‌باشد.

ماده ۸۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزد‌ها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ - استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیأت
۲ - دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
۳ – مدیر کل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
۴ – مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵ - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ - رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷ - دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸ – دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وظایف هیأت استانی بررسی تبلیغات عبارتند از:

۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – برنامه ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزد‌ها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهاد‌ها موضوع ماده (۷۴) این قانون

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی

۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - سایر وظایف مقرر در این قانون

‌فصل هفتم - جرائم و تخلفات

ماده ۸۲ - اقدامات زیر در فعالیت ‏های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

ماده ۸۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزد‌ها

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی

۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دیوارنویسی

۶ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزد‌ها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون

۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها

۱۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات

۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.

۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی دادن بیش از یک بار

۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات

۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها

۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان

۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص

۹ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد‌ها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.

۱۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان

۱۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)

۱۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی

۱۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.

۱۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی

۱۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزد‌های معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه

۱۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - استفاده از نماد‌های خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزد‌ها در شعب اخذ رأی

۱۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی

۱۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزد‌های انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی

۱۹ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی

۲۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی

۲۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی گیری بدون مجوز قانونی

۲۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ب (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۶۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

ماده ۸۳ - علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۲) - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات. ارجاع و پیگیری تقاضا‌های مردم به دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این بند، مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجراست.

۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد

۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی دادن بیش از یک بار

۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات

۶ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها

۷ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان

۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص

۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد‌ها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

۱۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان

۱۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)

۱۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی

۱۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.

۱۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی

۱۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزد‌های معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه

۱۶ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - استفاده از نماد‌های خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزد‌ها در شعب اخذ رأی

۱۷ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی

۱۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزد‌های انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی

۱۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی

۲۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی

۲۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی گیری بدون مجوز قانونی

۲۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه

الف (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ب (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

ماده ۶۷ مکرر (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی ‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۸۴ - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شورای نگهبان می‌تواند فرایند‌های نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.

ماده ۸۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏ صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

‌فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی

ماده ۸۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره ۱ - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲ - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳ - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴ - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

ماده ۸۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ۸۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۹۰ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۹۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف ۴۸ ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

‌فصل نهم - مجازات

ماده ۷۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا بیست و پنج (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) تا شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۹۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات تخلف از مقررات مواد (۲۷)، (۴۲)، (۴۸) و (۶۶) این قانون و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ماده ۷۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۷۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۹۴ - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۸۰) این قانون، جزای نقدی از پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) تا یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال می باشد. [پاورقی ۹]ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات تخلف از مقررات مواد (۲۴)، (۳۴)، (۴۰) و (۵۳) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.

پاورقی ۹ - به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳ /ت/۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۰۸ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت وزیران مبالغ مذکور در این ماده به ترتیب به ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ و ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال اصلاح شده است.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت‌های اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۸۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال جزای نقدی می‌باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده ۸۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال می‌باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰)‌ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۹۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب می‌شود.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب می‌شود.

ماده ۹۷ – مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

تبصره (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های اخذ رأی شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می‌گردند...

ماده ۸۸ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

فصل دهم - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس

‌فصل دهم (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده ۹۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرمانداران و بخشداران [پاورقی ۱۰]مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

پاورقی ۱۰ - باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ماده ۹۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از آنکه اعتبارنامه‌های دوسوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

ماده ۱۰۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.

ماده ۱۰۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.

ماده ۸۹ - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده ۹۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

تبصره (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

ماده ۹۱ - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده ۹۲ - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۹۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایند‌ها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.

تبصره (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - فرایند ثبت نام رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آن‌ها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

ماده ۹۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهر‌های انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

ماده ۹۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‏ گردد.

ماده ۹۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲ بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.

ماده ۹۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف - «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹ /۵ /۱۳۹۰
ب – مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ /۵ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸» مصوب ۱۳ /۱۰ /۱۳۷۸
ج - «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ /۵ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴ /۱۱ /۱۳۷۸

ماده ۹۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.

فصل یازدهم (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – سایر مقررات

ماده ۱۰۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تأیید نماینده هیأت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی دهنده می‌شود.

ماده ۱۰۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۱۰۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۶ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - در صورت بروز اختلال در نرم افزار‌ها و سخت افزار‌های سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت أخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۰۷ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

ماده ۱۰۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیأت نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی أخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

ماده ۱۰۹ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۰۵ /۰۳ /۱۳۸۸ می‌باشند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۰ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایند‌ها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.

ماده ۱۱۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهر‌های انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

ماده ۱۱۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‏ گردد.

ماده ۱۱۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۱ /۰۵ /۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است.

ماده ۱۱۴ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:

الف (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹ /۵ /۱۳۹۰

ب (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ /۵ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸» مصوب ۱۳ /۱۰ /۱۳۷۸

ج (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) - «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ /۵ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴ /۱۱ /۱۳۷۸

ماده ۱۱۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – آیین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.

انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *