دانستنی‌های حقوقی

تقاضای فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق زوجه

16:09 - 26 مهر 1402
کد خبر: ۴۷۳۹۹۵۸
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
تقاضای فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق زوجه
کتمان ازدواج سابق زوجه، اصولاً از موارد فسخ نکاح محسوب نمی‌شود مگر اینکه دلایل کافی برای احراز اینکه عقد برمبنای تجرد زوجه ولقع شده باشد.

خبرگزاری میزان- کتمان ازدواج سابق زوجه از موارد فسخ نکاح محسوب نمی‌شود مگر اینکه دلایل کافی برای احراز اینکه عقد متبایناً بر عدم سابقه ازدواج زوجه واقع گردیده است، وجود داشته باشد.

خلاصه جریان پرونده

به این شرح است؛ که اقای ا. ک. ش. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م. ا. بخواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست و کیل او توضیح داده است؛ که موکل در اذر ماه ۱۳۹۶ با خوانده ازدواج نموده و تاکنون در دوران عقد هستند به تازگی متوجه شد که زوجه قبل از ازدواج دو فقره ازدواج دیگر داشته و ان‌ها را از موکل مخفی نگه داشته و با اخذ شناسنامه جدید که نام شوهران قبلی حذف شده به کتمان موضوع پرداخته نظر به اینکه عدم سابقه ازدواج متابی از کمالات و امتیازات زوجه بوده و عرف جامعه حساسیت خاصی در مورد اینکه دختر سابقه نکاح داشته باشد. دارد؛ و این که صفت مذکور جزی صفاتی است؛ که عقد متبانیا بر ان واقع شده است. موضوع تدلیس و فریب در ازدواج محرز و مسلم است؛ و موکل به محض اطلاع از موضوع مراتب فسخ را طی اظهارنامه رسمی اعلام داشته تقاضای صدور حکم فسخ نکاح دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شده است.

جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۳/۱۸ با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است. وکیل خواهان تقاضای استعلام از سازمان را نموده است. وکیل زوجه پاسخ داده است؛ که ازدواج‌های قبلی به اطلاع زوج رسیده است. وکیل زوجه لایحه‌ای نیز به دادگاه تقدیم و توضیح داده است؛ که بعد از گذشت حدود دو سال از دوران عقد قرار بوده با تشکیل مراسم عروسی زندگی مشترک را اغاز نمایند، اما زوج به دلایل واهی اقدام به تخلیه و بردن وسایل از منزل نموده موکل طرح دعوای نفقه نموده و زوج محکوم به پرداخت نفقه گردیده دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به استناد طرفین به شهادت شهود قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده است؛ و در جلسه مورخ ۴۰۰/۴/۲۳ از گواهان خوانده تحقیق و ان‌ها گواهی داده اند که سوابق ازدواج زوجه به اقارب زوج اطلاع داده شده است.

سپس دادگاه وقت دادرسی را جهت استماع اظهارات گواهان خواهان تجدید و در جلسه مورخ ۴۰۰/۶/۲ از گواهان خواهان تحقیق و آن‌ها گواهی داده اند که سابقه ازدواج قبلی در مقدمات ازدواج مطرح نشده است. دادگاه پس از استماع اظهارات گواهان و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۴۲۹ – ۴۰۰ نظر به اینکه اکنون خوانده دوشیزه است؛ و با عنایت به اظهارات شهود خوانده مبنی بر اینکه زوج و مادرش از ازدواج‌های سابق خوانده مطلع بوده اند واز سوی دیگرموارد فسخ نکاح از سوی زوج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی احصا شده است. و موضوع کتمان حقیقت، از ان موارد نمی‌باشد؛ و مضافا اینکه دلایل کافی برای احراز اینکه عقد متباینا بر عدم سابقه ازدواج زوجه واقع گردیده ارائه نشده است. موضوع توسل زوجه به تدلیس منتفی وغیر وارد می‌باشد؛ و حکم به رد وبطلان دعوی خواهان صادر نموده است

این رای مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه ارجاع شده است؛ و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۰/۱۲/۷ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۲۸۵۲ – ۴۰۰ باتوجه به جمیع محتوای پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مذکور در رای و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک موجهی که باعث نقض رای معترض عنه شود. از سوی تجدیدنظر خواه ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مرحله نخستین را تایید نموده است.

این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۱۶ به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۲۲ نسبت به آن فرجام خواهی نموده است؛ و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۸۵۲ – ۴۰۰ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

عقد ازدواج در آذر ماه ۱۳۹۶ با مهریه ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است. زوج به علت تدلیس در عقد تصمیم به انحلال عقد گرفته است؛ و در اردیبهشت ۱۴۰۰ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم نموده است. دادگاه موجبات قانونی برای فسخ عقد را احراز ننموده و برهمین اساس حکم به بطلان دعوی زوج صادر نموده است. فرجام خواهی وکیل زوج باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد؛ و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی‌گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره ۲۸۵۲ – ۴۰۰ صادره از شعبه) را ابرام می‌نماید.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *