دانستنی‌های حقوقی

نحوه انتخاب مدیر ساختمان

16:22 - 22 مهر 1402
کد خبر: ۴۷۳۹۱۸۲
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
نحوه انتخاب مدیر ساختمان
درصورتیکه تعداد مالکین ساختمان از سه نفر تجاوز کند، می بایست مجمع عمومی مالکین تشکیل شود تا تصمیمات مربوط به ساختمان اتخاذ شود.

خبرگزاری میزان- مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، درصورتیکه تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود. تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بموجب موافقتنامه‏ بین مالکین خواهد بود، در صورت عدم توافق وزارت آبادانی و مسکن ترتیب آن را خواهد داد.

در اولین جلسه مجمع عمومی ابتدا رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین و یا اشخاصی خارج انتخاب می‌شود. مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود. برای رسمیت مجمع حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی با نماینده آنان ضروری است.

در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

کسی که بعنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را بمدیر یا مدیران ارائه نماید. درصورتیکه مالک قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی معرفی خواهد شد.

هرگاه چند نفر مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

وظایف مجمع عمومی شرکا

مجمع عمومی شرکا دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی
ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آن‌ها
پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت باداره امور ساختمان
ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه
ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگاهداری و تعمیر بنا.
ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران بمنظور انعقاد قرارداد‌های لازم برای اداره ساختمان.

کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته شود و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود. تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران بشرکاء غایب اطلاع داده شود. این تصمیمات برای کلیه شرکاء الزام آور است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *