دانستنی‌های حقوقی

شرط اقامه دعوای مجدد مبنی بر اعسار

۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰:۲۳
کد خبر: ۴۷۳۴۸۸۶
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
شرط اقامه دعوای مجدد مبنی بر اعسار
اگر پس از صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به، زمان قابل توجهی که موید تغییر فاحش در اوضاع اقتصادی باشد سپری نشود، حکم بر بطلان دعوای اعسار اخیر صادر می‌شود.

خبرگزاری میزان- اگر پس از صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به، زمان قابل توجهی که موید تغییر فاحش در اوضاع اقتصادی باشد؛ سپری نشود و اوضاع و احوال حاکی از تعیین اقساط به صورت عادلانه و متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه داشته باشد؛ حکم بر بطلان دعوای اعسار اخیر صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف. ر. فرزند ع. الف. بطرفیت خوانده خانم انم ل. ع. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه، بدین توضیح که برابر دادنامه شماره صادره از همین دادگاه محکوم به پرداخت ۲۰ سکه بهار آزادی بابت پیش قسط و الباقی مهریه هر سه ماه دوسکه تا استهلاک کامل دین در حق خوانده گردیده و توان پرداخت آن را ندارم. نظر به این که اد ع. مذکور مورد انکار وکیل خوانده واقع شده است و نظر به این که از زمان صدور دادنامه مذکور بیش ازپنج ماه نگذشته است و در اوضاع اقتصادی جامعه تغییر فاحشی رخ نداده و نظر به این که نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده و دادگاه با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده علی الخصوص شهادت گواهان مبادرت به صدور رأی نموده است وبا توجه به دستور توقیف خودروخواهان، بنابراین دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای الف. ر. فرزند ع. الف. بطرفیت خانم ل. ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ شعبه ۲۰۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۶۶۴ مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم به وارد نمی‌با شد، زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قا نون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می‌نما ید این رای قطعی است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *