دانستنی های حقوقی

امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز

14:16 - 19 تير 1402
کد خبر: ۴۷۲۲۷۴۲
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز
خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک قابل مطالبه است.

خبرگزاری میزان- خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۴/۵/۸۸ آقای ج. ی. اصالتاً و ولایتاً از طرف آ. ی؛ و خانم م. ب. دادخواستی به طرفیت شرکت هواپیمائی الف. با وکالت آقای م. ص. به خواسته مطالبه خسارت مادی ناشی از عدم انجام تعهد خوانده (شامل وجه بلیط هواپیما و ایاب و ذهاب و دو روز اقامت در مشهد و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناسی) و مطالبه خسارت روحی و معنوی را تقدیم نمودند و مدعی شدند به همراه فرزند خردسال خود در تاریخ ۳۰/۴/۸۸ پس از اقامت در شهر مشهد مقدس جهت بازگشت به تهران به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مراجعه نمودند تا با پرواز شماره ۱۲۰۵ شرکت هواپیمایی الف. در ساعت ۱۶ به مقصد عزیمت نمایم، ولی با کمال تعجب متوجه شدند که پرواز بدون هیچ اطلاع قبلی لغو شده است. پس از ۲ روز سرگردانی در شهر مشهد و استرس حاکم بر آن و برخورد مسئولان دفتر شرکت و تمسخر ایشان، با وسیله دیگری به مقصد مراجعت نمودند؛

لذا به استناد مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و رویه قضایی و تمسک به جمله‌ای از حقوقدان فرانسوی به نام استارک " جبران خسارت معنوی اگر چه مناسب و کامل نیست، اما بهتر از عدم جبران است " تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت مادی به مبلغ ۸۰۰/۰۶۶/۱ ریال و خسارت معنوی با دو معیار از جمله ۱- معیار شخصی و ۲- استفاده از ماده ۸ پروتکل گواتمالا که مسئولیت تأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد هزار فرنک تعیین کرده است و ایران نیز در سال ۱۳۵۴ به این کنوانسیون و پروتکل‌ها ملحق شده است، از دادگاه درخواست کردند. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مدارک و مستندت ابرازی خواهان ها، از آنجائی که بنا به قواعد لزوم و صحت، علی الاصول هر شخص یا اشخاص حقوقی، تعهدی را قبول نموده اند، بایستی ایفاء و اجرا نمایند [و]در صورت عدم انجام تعهد، متضرر در صورت اثبات تقصیر شخص متعهد و رابطه علیت متعارف بین فعل زیان دیده و شخص مقصر حق مطالبه خسارت وارده را دارد. همچنین مطابق قوانین عمومات کشوری ضرر و زیان مشتمل بر ضرر زیان مادی و معنوی می‌باشد. با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه ضرر‌هایی را دانسته که مستلزم کسر حیثیت و بی اعتباری اشخاص و صدمات روحی می‌باشد که این موضوع تأکیداً در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ به آن اشاره و مقرر داشته " هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد"؛ و همچنین ماده ۲ قانون مذکور مقرر داشته " در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید. " با عنایت به اینکه قوانین مذکور و اصل ۱۷۱ قانون اساسی از حیث مطالبه خسارت معنوی خلاف موازین و شرع اعلام نشده است و حتی پرداخت مبلغی برای خسارات مذکور اگر چه نمی‌تواند همواره این ضرر‌ها را تدارک نماید، ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر و یا متضررین خواهد شد. با توجه به اینکه وکیل خوانده علی رغم درخواست استمهال جهت تقدیم لایحه دفاعیه، [دفاع]مؤثری در جهت ادعای خواهان‌ها مطرح ننمودند، لذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان‌ها شخصاً خسارت مادی وارده را مبلغ ۸۰۰/۰۶۶/۱ ریال اعلام و خسارات معنوی را با لحاظ پروتکل گواتمالا هریک را مبلغ بیست و دو میلیون ریال و فرزندشان را مبلغ پنج میلیون ریال اعلام کردند، با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار کاری خواهان‌ها و درآمد ماهانه ایشان ادعای مشارٌالیهم را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قواعد لزوم و صحت و لاضرر و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۶۶/۱ ریال بابت خسارت مادی و ۰۰۰/۰۰۰/۴۹ ریال از بابت خسارت معنوی و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان‌ها به ترتیب اعلامی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت هواپیمائی الف. با وکالت م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) به پرداخت مبلغ ۱۰۶۶۸۰۰ ریال بابت خسارت مادی و پرداخت مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت معنوی با احتساب خسارت و هزینه دادرسی صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادنامه فوق الذکر با رعایت موازین و مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی [که]مستلزم نقض آن باشد ارائه و اقامه نشده و نیز به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۳۹ ورود خسارت از ناحیه تجدیدنظرخواه محرز و مسلم بوده و جبران ضرر از جهت ورود خسارات اعم از مادی و معنوی توسط تجدیدنظرخواه الزامی است و دفاعیات و اعتراض تجدیدنظرخواه فاقد ادله اثباتی است لذا ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته [را]به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *