دانستنی های حقوقی

الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی

14:26 - 20 خرداد 1402
کد خبر: ۴۷۱۶۹۶۳
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
از جمله تعهدات فروشنده و لوازم بیع، تحویل مبیع به خریدار است؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به صرف عدم صدور سند و تنظیم آن به نام خریدار، فاقد وجاهت قانونی است.

خبرگزاری میزان-  مطابق پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۳۲۷ و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸: 
تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. م. الف. به وکالت از خانم م. پ. به طرفیت آقایان ۱- م. ن. ۲- م. ص. و ۳- شرکت مسکن بازنشستگان از دادنامه شماره ۰۷۲۹-۹۴ مورخ ۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی پاکدشت که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته الزام به تحویل مبیع (یکدستگاه آپارتمان موضوع قرارداد عادی مورخ ۹۲/۱۱/۲۷) می‌باشد وارد است.

زیرا بر طبق مستندات ابرازی خواهان بدوی یکدستگاه آپارتمان را با شرایط مقرر در مبایعه نامه عادی خریداری نموده و بر طبق آن فروشنده مکلف شده پس از تحویل موضوع معامله از سوی سازنده به خریدار تحویل دهد وصرف عدم صدور سند برای آپارتمان مذکور و عدم انتقال آن بنام مدعی خرید آن دلیل عدم استماع دعوای وی نمی‌شود.

همانطور که ازجمله لوازم بیع انتقال سند بنام خریدار است تحویل آن نیز یکی از تعهدات فروشنده است بنابراین صدور قرار رد بدین منظور صحیح نیست فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می‌گردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

انتهای پیام


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *