مستثنیات دین شامل چه اموالی است؟

۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲:۰۰
کد خبر: ۴۴۴۲۳۸۷
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید.

خبرگزاری میزان – کارمند دولت هستم و فقط یک آپارتمان دارم که در آن مستقر هستیم و مالی دیگر ندارم خانمم تقاضای جدایی و مهریه کرده است. آیا منزل اینجانب به عنوان مهریه از من گرفته می‌شود یا خیر؟

پاسخ کارشناس: قانونگذار با رویکردی حمایتی اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته میسر گردد؛ بنابراین از جمله ابداعات مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی را می‌بایست لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شأن عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی دانست و نه متناسب با شأن عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسار)مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بطور مثال در خصوص ً زوج متمولی که محکوم به پرداخت دینی گردیده و متعاقبا اعسار وی از پرداخت محکوم به نیز احراز گردیده است و تنها دارایی وی در حال حاضر خانه‌‌ای پانصد متری میباشد:

الف) مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانهُ محکومَ علیه مشمول مستثنیات دین می‌گردد یا خیر به ُ شأن محکومَ علیه در زمان قبل از اعسار توجه می‌نمود، پس در خصوص محکومین دارا، احتمال عدم فروش خانه و عدم اجرای حکم صادره به لحاظ شمول مستثنیات دین وجود میداشت.

ب) این در حالی است که قانونگذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه بهُ شأن محکومَعلیه در حالت اعسار او می‌باشد.

به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید، بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه، منزل پانصد متری زوجی که پیشتر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شأن فعلی ً‌‌اش از حاصل فروش صرفا به میزان ثمن منزلی متناسب با وضعیت فعلی وی، مشمول مستثنیات دین خواهد بود.

۳. امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد.

مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل ُ محکومَ علیه از شمول مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدودتر نموده است، به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شأنُ محکومَ علیه و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است.

مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

ه– – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و– تلفن مورد نیاز مدیون.

ز– مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
captcha