کمیته امداد امام خمینی
مدرسه را دوست دارد اما دلش نمی خواهد به مدرسه برود زیرا دوستانش به دلیل پاره بودن کوله پشتی اش، او را به سخره گرفته اند، مادر نیز پولی در بساط ندارد که بخواهد برای مهدی کیف مدرسه بخرد. او هر چه پول داشته برای خرید خانه 40 متری پس انداز کرده است.
کد خبر: ۲۱۱۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

خرمشهر و آبادان؛ شهرهايی كه مقاومتشان زبانزد است اما نه خرمشهر خرم است و نه آبادان آباد. هنوز هم سیلی فقر بر صورت شهر خودنمایی می کند با وجود وفور منابع زیر زمینی، سفره های مردمش آنگونه که باید نیست.
کد خبر: ۱۸۲۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: سال گذشته سهم کمیته امداد از صادرات فرش 100 میلیون دلار بود اما در شرایط مطلوب این سهم به 500 میلیون دلار نیز می رسد.
کد خبر: ۱۷۹۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امدادگفت: 25 دستگاه اجرایی کشور متعهد شدند که نسبت به اشتغال اقدام کرده و در این مسیر سهم کمیته امداد ایجاد 260 هزار فرصت شغلی است.
کد خبر: ۱۷۷۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳