معاون منابع انسانی دادگستری اصفهان
اختبار علمی قضات مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۷۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

معاون منابع انسانی دادگستری استان از برگزاری كارگاه آموزشی فن استنباط از قوانین و مقررات در دادگستری مرکز استان اصفهان خبرداد.
کد خبر: ۲۴۴۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

محمدی گفت: دوره آموزشی بررسی مقررات انتظامی قضات ویژه کارآموزان قضایی در استان اصفهان تشریح شد.
کد خبر: ۱۷۶۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۲