ارز بین بانکی
نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۸ ارز با افزایش همراه بود.
کد خبر: ۷۸۳۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۹ ارز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۷۷۱۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۲ ارز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۷۶۸۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۶ ارز با افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۷۶۷۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۸ ارز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۷۵۸۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

نرخ ارز بین‌بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۴ ارز با افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
کد خبر: ۷۵۴۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۷ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۵۴۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۵ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۴۹۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با روند افزایشی قیمت همراه بوده است.
کد خبر: ۷۴۴۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۹ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۴۰۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

نرخ ارز بین بانکی امروز امروز به واسطه تعطیلی بازار‌های بین المللی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
کد خبر: ۷۳۸۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۳۸۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۳۳۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۶ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۷۲۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

به واسطه تعطیلات آخر هفته میلادی نرخ انواع ارز در بازار بین بانکی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
کد خبر: ۶۹۹۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۰ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۶۷۸۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۱۷ ارز با کاهش قیمت روبه رو شدند.
کد خبر: ۶۷۵۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

نرخ انواع ارز در بازار بین بانکی به دلیل تعطیلی آخر هفته میلادی بدون تغییر نسبت به دیروز اعلام شد.
کد خبر: ۵۹۶۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

دربازار بین بانکی ۲۹ ارز با کاهش قیمت روبرو شدند و ۱۱ ارز با روند صعودی کار خود را آغاز کردند.
کد خبر: ۵۹۴۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

نرخ انواع ارز در بازار بین بانکی به دلیل تعطیلی آخر هفته میلادی بدون تغییر نسبت به دیروز اعلام شد.
کد خبر: ۵۹۲۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳