وزیر جدید
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۶۲ ماه خدمت یک واحد مسکونی از مسکن مهر افتتاح نکرده استT در ادامه از عملکرد خود در این مدت دفاع کرد.
کد خبر: ۴۶۶۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

در کابینه جدید همه وزیران به استثنای وزیران دفاع و کشور تغییر کردند. در کابینه جدید علی بن حسین به عنوان وزیر خارجه جدید و جایگزین ابراهیم الجعفری معرفی شده است. شریف علی بن حسین از خانواده پادشاهی هاشمی عراق، رئیس مجموعه سیاسی به نام " جنبش پادشاهی مشروطه" است. وی از فعالان مهم مخالفان صدام بود.
کد خبر: ۱۵۴۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴