سند تحول و تعالی قوه قضاییه
کد خبر: ۴۷۷۷۸۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

با دستاوردهای سند تحول قضایی آشنا شوید
کد خبر: ۴۷۷۷۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

با دستاورد‌های سند تحول قضایی آشنا شوید
کد خبر: ۴۷۷۷۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

گزارش|
معامله در بازار خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین بازار‌های اقتصادی کشور به دلیل خلا‌های قانونی از امنیت مناسبی برخوردار نیست؛ سند تحول قضایی جدید با در نظر گرفتن ۲ راهکار دسترسی به اطلاعات خودرو و ثبت الکترونیکی به دنبال ایجاد امنیت در این بازار است.
کد خبر: ۴۷۷۷۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

کد خبر: ۴۷۷۷۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

کد خبر: ۴۷۷۶۹۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

کد خبر: ۴۷۷۶۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

کد خبر: ۴۷۷۶۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

کد خبر: ۴۷۷۶۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

کارشناس اقتصادی حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال مردم را از ویژگی‌های سند تحول قضایی دانست و گفت: با نظارت به‌موقع جلوگیری از تضییع سرمایه مردم حاصل می‌شود.
کد خبر: ۴۷۷۶۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

با دستاورد‌های سند تحول قضایی آشنا شوید
کد خبر: ۴۷۷۶۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

کد خبر: ۴۷۷۶۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

کد خبر: ۴۷۷۶۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

با دستاورد‌های سند تحول قضایی آشنا شوید
کد خبر: ۴۷۷۶۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

کد خبر: ۴۷۷۶۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

کد خبر: ۴۷۷۵۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

کد خبر: ۴۷۷۵۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

با دستاورد‌های سند تحول قضایی آشنا شوید
کد خبر: ۴۷۷۵۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

کد خبر: ۴۷۷۵۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

کد خبر: ۴۷۷۵۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷