رئیس کل محاکم تهران
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌منظور رصد میدانی عملکرد کمی و کیفی شعب، دیدار چهره به چهره با همکاران، نشست تخصصی در جمع قضات و کارمندان و پاسخگویی به مطالبات مراجعان در مجتمع قضایی ویژه امور حسبی حضور یافت.
کد خبر: ۴۷۵۲۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

رئیس کل محاکم تهران گفت: در دعاوی خانواده سختی های روحی و روانی بیشتر از میزان آن قاضی و کارمند را آزرده خاطر می سازد و همین امر مدیریت را وادار می کند تا در انتخاب قاضی و کارمند جهت خدمت در دادگاه خانواده دقت بیشتری نماید تا ضمن توانمندی قضایی و حقوقی از حیث شخصیتی نیز آشنا به روانشناسی خانواده، صبور و معتقد به اصلاح ذات البین باشد.
کد خبر: ۴۶۱۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸