لیلةالرغائب
یک کارشناس علوم قرآنی گفت: شب « لیلةالرغائب » شبی است که عطا و بخشش خداوند متعال در آن بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایستهٔ دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانهٔ خدا می‌شوند.
کد خبر: ۴۶۱۱۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶