حاشیه
صبح امروز چهارشنبه (۹ اسفند ۱۴۰۲) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۶۱۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

صبح امروز چهارشنبه (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۵۷۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

صبح امروز چهارشنبه (۴ بهمن ۱۴۰۲) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۵۶۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

دو تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب لیگ برتر فوتبال تا ساعتی دیگر در قالب دربی ۱۰۲ پایتخت به مصاف هم خواهند رفت.
کد خبر: ۴۷۴۹۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۲۵ مرداد ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند و در انتها از چند خودروی الکتریکی و هیبریدی رونمایی شد.
کد خبر: ۴۷۲۹۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۲۸ تیر ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۲۴۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۲۱ تیر ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۲۳۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۱۴ تیر ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۲۱۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۳۱ خرداد) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۱۹۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۱۰ خرداد ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۱۵۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۳ خرداد ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۱۴۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

صبح امروز چهارشنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) اعضای هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۰۹۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

صبح امروز چهارشنبه (۳۰ فروردین ۱۴۰۲) اعضای هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۰۸۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

صبح امروز چهارشنبه (۱۶ فروردین) اعضای هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۰۶۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

برخی از اعضای هیات دولت در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه (۱۰ اسفند) در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۷۰۱۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

صبح امروز چهارشنبه (28 دی) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۶۰۰۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

صبح امروز چهارشنبه (14 دی) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۵۸۱۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

صبح امروز چهارشنبه ( 18 آبان) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۵۰۷۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

صبح امروز چهارشنبه ( 11 آبان) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۴۹۸۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

صبح امروز چهارشنبه ( 4 آبان) اعضای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.
کد خبر: ۴۴۸۹۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴