مجله حقوقی
هر فرد مسئول اعمال خویش است و هیچ وقت نمی‌تواند فرد دیگری را مسئول اعمال فرد دیگری دانست.
کد خبر: ۴۶۲۲۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

گاهی فرد در قراردادی متعهد به انجام تعهد می‌شود ولی به تعهد خود عمل نمی‌کند.
کد خبر: ۴۶۱۷۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

پلاک تفکیکی ساختمان، شماره‌ای است که پس از تفکیک آن ساختمان به دو یا چند قطعه مجزا و در جریان صدور صورت مجلس تفکیکی، به هر قطعه، اختصاص داده می‌شود.
کد خبر: ۴۶۱۳۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

نداشتن سوء پیشینه، از جمله شرایط دریافت گواهینامه اتباع است.
کد خبر: ۴۶۰۶۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴