جدول مدرسه تلویزیونی
جدول شماره ۲۱۰مدرسه تلویزیونی ایران برای روز یکشنبه ۲۲خرداد اعلام شد.
کد خبر: ۴۳۰۷۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

جدول شماره ۲۰۹ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۱خرداد اعلام شد.
کد خبر: ۴۳۰۶۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱