دادگاه بانک مرکزی
ششمین جلسه دادگاه برخی مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۴۸۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۴۴۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵