رئیس دادگستری دزفول
ممبینی از صلح و سازش پرونده اختلاف مالی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال توسط رئیس و اعضاء شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول در یک روز کاری خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

ممبینی گفت: با تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دزفول بیش از ۵۸ پرونده در یک روز کاری با صلح و سازش مختومه شدند.
کد خبر: ۵۴۴۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با تلاش و کوشش خود توانستند پرونده اختلاف ملکی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را منتهی به صلح و سازش کنند.
کد خبر: ۵۴۰۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

ممبینی گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۹ شورای حل اختلاف دزفول پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال منتهی به صلح و سازش شد.
کد خبر: ۵۳۹۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

ممبینی گفت: پرونده اختلاف بر سر مهریه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال که منجر به درگیری بین دو خانواده شده بود با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۳۱۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

ممبینی گفت: در سال گذشته ۳۶ درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف شهرستان دزفول با صلح و سازش مختومه شدند.
کد خبر: ۵۲۹۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

ممبینی گفت: اعضاء شعبه ۵ شورای اختلاف شهرستان دزفول با تلاش و کوشش توانستند پرونده اختلاف و نزاع بین وراث بر سر ارث ۵ میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۵۲۵۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

ممبینی گفت: اعضاء شعبه ۵ شورای اختلاف شهرستان دزفول با تلاش و کوشش توانستند پرونده اختلاف و نزاع بین وراث بر سر ارث ۵ میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۵۲۵۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

رئیس دادگستری دزفول گفت: باهمکاری اعضای شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول ۳ پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۱۶۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

رئیس دادگستری دزفول گفت: پرونده اختلاف بر سر زمین‌های کشاورزی بین موجر و مستاجر پس از ۴۰ سال با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۲ شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۵۰۴۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

رئیس دادگستری دزفول گفت: رئیس و اعضاء شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف این شهرستان توانستند با تلاش و کوشش خود زندانی بدهکار به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را با جلب رضایت شاکی از زندان رها و به آغوش گرم خانواده بازگردانند.
کد خبر: ۵۰۳۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان با تلاش و کوشش خود توانستند ۳ پرونده مهم مالی به ارزش ۸۳۰ میلیون تومان را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۴۹۹۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف دزفول توانستند با تلاش و کوشش خود پرونده مالی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی که منجر به نزاع دسته جمعی شده بود را با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۴۹۴۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

رئیس دادگستری دزفول گفت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان، پرونده اختلاف یک خانواده بر سر ارث به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به صلح و سازش ختم شد.
کد خبر: ۴۹۰۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

رئیس دادگستری دزفول گفت: با تلاش و کوشش رئیس شعبه ۵ شورای حل اختلاف دزفول ۲ طایفه که با هم دیگر نزاع و درگیری داشتند پس از یک هفته مصالحه کردند.
کد خبر: ۴۶۵۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

پرونده اختلاف معامله تجاری بین دو نفر با تلاش و کوشش اعضای شعبه ۱۲ صلحی شورای حل اختلاف دزفول با صلح وسازش مختومه شد.
کد خبر: ۴۳۶۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

رئیس و اعضاء شعبه ۱۵ صلحی شورای حل اختلاف دزفول با تلاش و کوشش خود توانستند در یک روز کاری پرونده اختلاف مالی به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با صلح و سازش مختومه کنند.
کد خبر: ۴۲۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

رئیس دادگستری دزفول از صلح و سازش دوطایفه در دزفول با تلاش و کوشش اعضاء شعب ۲ و ۱۴ شورای حل اختلاف این شهرستان خبرداد و گفت: اولیای دم از قصاص قاتل گذشت کردند.
کد خبر: ۳۹۰۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

با همت و تلاش رئیس و اعضای شعبه ۱۲ صلحی، شهری شورای حل اختلاف دزفول همزمان در یک روز کاری به ۱۰ پرونده رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شد.
کد خبر: ۳۸۱۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

رئیس دادگستری شهرستان دزفول از راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) در شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۳۳۴۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹