رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه ، امروز چهارشنبه (۵ تیر) در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه ، امروز سه شنبه (۴ تیر) در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۸۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه ، امروز یکشنبه (۲ تیر) در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۷۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲