اتهامات متهمان پرونده دومان توکان
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۴۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۳۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹