قوانین تجارت
در عقد ضمان، پس از وقوع عقد، ذمهی مدیون اصلی (مضمون عنه) بری میشود و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار (مضمون له) مشغول می شود .
کد خبر: ۸۰۲۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

قائم مقام تجاری برخلاف دلالی و حق العمل کاری ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی شود.
کد خبر: ۸۰۲۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

در صورتی که بارنام‌های توسط ارسال کننده تهیه و توسط متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد، ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد استفاده کند.
کد خبر: ۸۰۲۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹