وسعت دریاچه
حجم آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا ۳ آبان ماه با وجود رشد بارش‌ها کاهش ۰.۱۷ میلیارد مترمکعبی داشته است.
کد خبر: ۵۶۲۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

تراز سطحی آب دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی جاری با کاهش ۰.۰۳ متری به هزار و ۲۷۱ متر و ۲۷ سانتی متر رسیده است.
کد خبر: ۵۵۶۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

حجم آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۵ مهرماه سال جاری به ۳.۴۱ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۲.۳۶ میلیارد مترمکعبی داشته است.
کد خبر: ۵۵۳۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

حجم آب دریاچه ارومیه در روز‌های اخیر با آفت نسبت به هفته اخیر روبرو بوده و به رقم ۴.۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.
کد خبر: ۵۳۵۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

تراز سطحی آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته اخیر به رقم هزارو ۲۷۱ مترو ۶۹ سانتی متر رسید و حجم دریاچه رقم ۲.۸۲ میلیارد مترمکعبی را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۵۳۴۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته با اُفت اندک به رقم هزار و ۲۷۱ متر و ۷۴ سانتی متر رسیده است.
کد خبر: ۵۳۱۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

وسعت دریاچه ارومیه تا تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری رقم ۳۱۴۰.۹۲ کیلومتر مربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۸۹۸ کیلومتر مربعی روبرو بوده است.
کد خبر: ۵۳۰۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته با اُفت روبرو بوده و به رقم هزارو ۲۷۱ متر و ۸۲ سانتی متر رسیده است.
کد خبر: ۵۲۸۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

حجم آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری به ۵.۰۹ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد ۲.۹۳ میلیارد متر مکعبی روبرو بوده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

تراز سطحی آب دریاچه ارومیه نسبت به هفته اخیر با اُفت اندک به یک متر و ۶ سانتیمتر رسیده است.
کد خبر: ۵۲۲۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

مدیر دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت:حجم آب دریاچه تا تاریخ ۴ خرداد ماه ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون متر مکعب افزایش حجم داشته است.
کد خبر: ۵۲۰۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز سطح آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری به هزار و ۲۷۰ متر و ۸۲ سانتی متر رسیده است.
کد خبر: ۵۱۸۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز سطح آب دریاچه ارومیه به رقم هزار و ۲۷۱ متر و ۸۶ سانتی متر رسیده است.
کد خبر: ۵۱۷۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

تراز سطح آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری به رقم یک هزار و ۲۷۱ متر و ۷۳ سانتیمتر رسیده است.
کد خبر: ۵۱۵۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

تراز سطح آب دریاچه ارومیه به رقم ۱ هزار و ۲۷۱ متر و ۳۶ سانتی متر رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد ۶۲ سانتیمتری روبرو بوده است.
کد خبر: ۵۱۰۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

آخرین آمار منتشره حاکی از آن است که حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری به رقم ۲.۳۷ میلیارد متر مکعب رسیده است.
کد خبر: ۵۰۲۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال جاری به ۲.۲۸ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۰.۵۵ میلیارد متر مکعبی روبرو بوده است.
کد خبر: ۵۰۰۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

تراز دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری به رقم هزار و ۲۷۰.۷۱ متر رسید که نسبت به دراز مدت با کاهش ۳.۹۲ متری روبرو بوده است.
کد خبر: ۴۹۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

تراز دریاچه ارومیه در تاریخ ۹ بهمن ماه سال جاری به رقم هزار و ۲۷۰.۶۵ متر رسید و وسعت دریاچه نسبت به دراز مدت با کاهش ۲ هزار و ۳۴۱.۲۴ کیلومتر مربعی روبرو بوده است.
کد خبر: ۴۸۹۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

تراز دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۳ دی ماه سال جاری رقم هزار و ۲۷۰.۶۲ متر که نسبت به ابتدای سال آبی جاری رشد اندکی داشته است.
کد خبر: ۴۸۵۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵