تردد
طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۵۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۴۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۹۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۲.۵ درصد افزایش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۳۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش تردد ثبت شده است.
کد خبر: ۴۵۶۰۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲هزار و ۴۶۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۰.۸ درصد افزایش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۵۸۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 50 کیلومتر بزرگراه در استان خراسان جنوبی خبر داد.
کد خبر: ۴۵۵۷۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

آخرین اطلاعات دریافتی در شبانه‌روز گذشته از ۲۴۵۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۵۴۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۵۱۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۲۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۸ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۵۰۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

در شبانه‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۲۷۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴

تردد در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۵۱۹۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

کارشناس مرکز مدیریت‌ راه‌ها از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

اطلاعات دریافتی از تردد شمارهای فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل رشد ۲.۶ درصد تردد را نشان می دهد.
کد خبر: ۴۵۰۷۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از تردد شمارهای فعال در محورهای برون‌شهری، تردد نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۴۵۰۴۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای برون‌شهری با کاهش ۶.۶ درصدی روبرو بوده است.
کد خبر: ۴۴۷۶۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از  تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری ، تردد نسبت به روز قبل ۱۰.۴ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۴۴۶۹۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۸.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۴۶۵۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل هزارچم تا ولی آباد خبر داد.
کد خبر: ۴۴۴۶۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل ۷.۱ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۴۴۶۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵