حقوق مالکیت فکری
با حکمی از سوی وزیر دادگستری، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری منصوب شد.
کد خبر: ۳۱۴۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

خبرگزاری میزان - مدیر گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، حمایت از حقوق مالكیت فكری را در توسعه اقتصادی كشورها بسیار موثر دانست و گفت: ارتباط وسیع این موضوع با دیگر ابعاد سیاست اقتصادی بر اهمیت و ارزش آن در سطح بین­الملل افزوده و مورد توجه كشورهای پیشرفته قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۴۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۶