ورد
شاید بخواهید پاورپوینت خود را به ورد تبدیل کرده و از آن استفاده کنید. برای این کار نیاز به نرم افزار خاصی نخواهید داشت و با خود نرم افزار میتوانید این کار را انجام دهید.
کد خبر: ۶۶۳۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت بیست و سوم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت بیست دوم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت بیست و یکم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت بیستم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت نوزدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت هجدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۸۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت هفدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۷۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت شانزدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۷۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت پانزدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۶۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت چهاردهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۶۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت سیزدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۶۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت دوازدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۶۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت یازدهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۵۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت دهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۵۷۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت نهم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۵۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت هشتم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۴۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت هفتم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۴۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت ششم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۴۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

خبرگزاری میزان-آموزش جامع نرم‌افزار مایکروسافت ورد برای علاقمندان به این نرم افزار تهیه شده است که قسمت پنجم آن را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۶۴۴۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷