غرب زدگی
متأسفانه در سال‌های اخیر نیز سیاست‌مدارانی بودند که گمان می‌کردند با گردن‌کجی در مقابل غربی‌ها بتوانند روابط خوب و مطلوبی را به وجود بیاورد. خیالی که خام و غلط بودن آن هر بار بیش‌ازپیش بر همگان ثابت می‌شود.
کد خبر: ۷۸۸۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

صفحه تاریخ ایران و جهان درس و عبرت؛ روایت رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی مطلبی با این مضمون که جلال آل احمد که در دوران حکومت غربزده ها، نسبت به آن هشدار داد، را منتشر کرد.
کد خبر: ۵۴۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

پیر و جوان، در حالی که عکس‌های مقام معظم رهبری را در دست دارند صف کیلومتری تشکیل داده بودند. به ما، چون بوی ایران می‌دهیم، به نیت تبرک دست می‌کشیدند؛ حقیقتا شرمنده شدم.
کد خبر: ۴۵۹۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

از سال ۱۳۳۲ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس و امریکا بر سر چاههای نفت، و در واقع گنج نفت ایران نشستند و تا آن‌جا که توانستند، برداشتند و بردند. ملت ایران چگونه دلش با اینها صاف شود؟! رژیم پهلوی، سر سپرده‌ی انگلیس و امریکا بود و محمدرضا، واقعا مثل یک مامور امریکا در ایران عمل می‌کرد. یک عامل امریکا در راس یک رژیم وابسته، وظیفه‌ای نداشت جز این‌که وقتی بگویند.
کد خبر: ۳۸۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶