شورای شهر و روستا
رئیس مرکز حراست وزارت کشور با بیان اینکه شورا‌ها می‌توانند نظارت بیشتری بر عملکرد و شهرداران داشته باشند، گفت: در کل کشور ۴۲ هزار و ۹۸ شورا در انتخابات اخیر داشته‌ایم که ۱۳۸۰ شورای شهر و ۴۰ هزار و ۷۱۸ شورای روستا هستند.
کد خبر: ۷۶۷۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

سخنگوی وزارت کشور گفت: میزان ثبت‌نام در انتخابات شورا‌های اسلامی در این دور از انتخابات به رکوردی جدید رسید؛ چنان که بیش از ۲۹۸ هزار نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ثبت‌نام کردند که در قیاس با دوره قبل بیش از ۸ هزار نفر و در مقایسه با دوره چهارم بیش از ۳۲ هزار نفر افزایش یافته است.
کد خبر: ۷۱۹۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

مدیرکل دفتر شورا‌های اسلامی شهر وروستای وزارت کشور با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوبات آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیات‌های تطبیق در شهرستانها، موضوعات مصوبات شورا‌های شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی می‌کنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شورا‌های روستایی رسیدگی می‌کند.
کد خبر: ۶۶۶۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شوراهای ما ان‌شاءاللَّه بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد.
کد خبر: ۴۱۴۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹