پتروفرهنگ
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از دعوت مسئولین جهت پاسخگویی به برخی مسائل پیرامون تحقیق و تفحص از این صندوق خبر داد.
کد خبر: ۳۲۹۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷