رئیس کل سازمان امور مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به اینکه تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد.
کد خبر: ۷۵۹۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.
کد خبر: ۳۲۸۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴