بهلول
یک روز عربی ازبازار عبور می‌کرد که چشمش به دکان خوراک پزی افتاد از بخاری که از سر دیگ بلند می‌شد خوشش آمد تکه نانی که داشت بر سر آن می‌گرفت و می‌خورد.هنگام رفتن صاحب دکان گفت:: تو از بخار دیگ من استفاده کردی
کد خبر: ۴۸۴۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

روزی بهلول در حمام مشغول استحمام بود که ناگاه هارون الرشید و جمعی از یارانش وارد حمام شدند و چشم هارون الرشید به بهلول افتاد و از بهلول پرسید که اگر بخواهی من را بخری به چه قیمت می‌ارزم؟!
کد خبر: ۴۸۱۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

کارشناس علوم قرآنی گفت: امام موسی کاظم(ع) از ارتباط با جامعه غافل نشد و تربیت شدگانی بسیار فهیم را در نقاط مختلف قرار دادند. بهلول ، علي بن يقطين، محمد بن ابي عمير مجموعه ای از شاگردان ایشان بودند.
کد خبر: ۴۱۱۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

مرحوم شیخ «محمد تقی بهلول گنابادی» که در واقعه قیام مسجد گوهرشاد نقش بسزایی در روشنگری متحصنین داشت در دوران دفاع مقدس با حضور در جمع رزمندگان قوت قلبی برای مجاهدین فی سبیل الله بود.
کد خبر: ۳۲۹۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶