توانمندسازی روستائیان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان و عشایر در مناطق محروم مانع گسترش حاشیه نشینی می‌شود.
کد خبر: ۶۳۵۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح توانمندسازی روستاییان در ۳۰ روستای استان گلستان اجرا می‌شود گفت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی است.
کد خبر: ۴۷۸۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

خبرگزاری میزان: وزیر کار گفت: نیازسنجی آموزشی به عنوان یک اقدام زیربنائی برای طرح توانمندسازی آموزش های مهارتی روستائیان است.
کد خبر: ۶۷۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۴