جامعه
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره آمار خسارت سرقت تجهیزات ترافیکی معابر و بزرگراه‌های سطح شهر تهران و همچنین حوادث ناشی از سرقت تجهیزات، توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۴۳۱۶۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه به بیان توضیحاتی در خصوص مسائل اجتماعی که سلامت مردان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پرداخت.
کد خبر: ۷۹۸۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز دوم بهمن ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۹۱۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیست‌وپنجم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۹۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز بیستم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۸۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز پانزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۷۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز سیزدهم دی ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۶۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان در روز یازدهم دی ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۶۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان در روز هفتم دی ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۵۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان در روز ششم دی ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۴۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه در روز پنجم دی ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه در روز یکم دی ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۳۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان در روز بیست‌ودوم آذر ماه را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۸۱۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز دهم آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۸۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هشتم آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۷۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ششم آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۷۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز یکم آذر ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۶۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز ۲۴ آبان ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۴۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هجدهم آبان ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۲۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

در این بسته خبری مهمترین اخبار گروه جامعه خبرگزاری میزان را طی امروز هفدهم آبان ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۷۲۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷