حدیث نجفی
طرف حسابم مردمی هستند که دارند می آیند وسط، به اسم خانواده ما نیایید.امروز با پانزده نفر سر خاک رفتیم ما فراخوان ندادیم که کسی بیاید، آنانی که آتش می زدند از خانواده ما نبودند.
کد خبر: ۴۵۰۱۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴