دفتر برنامه‌ریزی
جلسه بررسی نحوه مشارکت و همکاری‌های دوجانبه بین دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری و فرهنگستان هنر، با حضور محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش و منیژه کنگرانی معاون پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر در فرهنگستان هنر برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۴۸۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸