انتخابات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخابات ی در راستای قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
کد خبر: ۷۳۲۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

تیر تحریم کنندگان سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی حضرت آیت الله خامنه‌ای که با اقبال گسترده مردم مواجه شد به سنگ خورد و میزان مشارکت ۹۵ درصدی مردم برای هیچ دوره ریاست جمهوری دیگر تکرار نشد.
کد خبر: ۷۳۲۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد خبر: ۷۳۲۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد خبر: ۷۳۲۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲