روز
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، گفت: در قانون جوانی جمعیت برای همه عرصه‌های زندگی بانوان مشوق‌های معنوی، اجتماعی، مهارتی، آموزشی و بودجه‌های کلان، زمین، ماشین و خانه در نظر گرفته شده تا بانوان در حالی که خدمت می‌کنند به وظیفه مادری اهمیت بدهند و نسبت به مادری از زنان قدر دانی شده است.
کد خبر: ۷۹۱۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۱۸۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۱۰۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۰۹۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

عکس های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
کد خبر: ۷۰۷۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۰۴۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۷۰۰۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۸۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۸۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۶۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۶۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

عکس های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۴۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۴۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۹۳۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۸۸۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۸۶۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

۱۰ آبان روز جهانی شهر‌ها است. روز جهانی شهر‌ها از سال ۲۰۱۳ در تقویم سازمان ملل جای گرفت و هدف آن این است که اهمیت جایگاه شهر‌ها را به دولت‌ها و تصمیم گیران یادآوری کند.
کد خبر: ۶۷۰۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

عکس های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
کد خبر: ۶۶۴۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبر گزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۶۳۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

عکس‌های برگزیره روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.
کد خبر: ۶۶۳۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸