علوم دریایی
کد خبر: ۴۵۰۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر با اشاره به اینکه وظیفه دانشگاهیان ترویج فرهنگ دریایی در کشور است، گفت: فرهنگ دریایی در کشور ضعیف است.
کد خبر: ۲۴۱۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶