هوای تهران
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۸۴ قرار گرفته و کیفیت هوای قابل قبول است.
کد خبر: ۴۷۷۷۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۸۵ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.
کد خبر: ۴۷۰۰۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

هوای شهر تهران، روز جمعه ۴ آذر، با شاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۲۷۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۱۳۲ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۲۰۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

یک کارشناس سازمان هواشناسی به بررسی آخرین وضعیت جوی چند روز آینده کشور پرداخت.
کد خبر: ۴۵۱۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد111 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۴۵۱۳۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد112 قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۴۵۱۲۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۱۰۳ یعنی «ناسالم» برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

یک کارشناس سازمان هواشناسی به بررسی آخرین وضعیت جوی چند روز آینده کشور پرداخت.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد 69 و در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۰۵۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

یک کارشناس سازمان هواشناسی به بررسی آخرین وضعیت جوی چند روز آینده کشور پرداخت.
کد خبر: ۴۴۸۵۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 96 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۴۴۸۵۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و هوای تهران در آستانه آلودگی است.
کد خبر: ۴۴۶۵۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 84 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۴۴۶۵۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

بر اساس آمارها هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۱۷ یعنی در بازه ناسالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۴۴۵۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 58 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.
کد خبر: ۴۳۹۶۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

با توجه به احتمال وقوع سیل در پی بارش رگبار‌های تابستانی مردم از رودخانه‌ها فاصله بگیرند.
کد خبر: ۴۳۸۸۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۲ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۳۸۵۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر روی عدد ۹۶ قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۴۳۶۶۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

هوای تهران با شاخص 106 در وضعیت ناسالم قرار دارد.
کد خبر: ۴۲۸۴۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵