جاذبه زمین
مجموعه تصاویری با نام «پروژه جاذبه زمین » را در ادامه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۳۸۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

جاذبه زمین نیروی مهمی در تاریخ بشر است و این پیوند نامرئی سبب استحکام و استقرار تمام جهان می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰