گوشت خوار
یک مجموعه تولید خرچنگ با مساحت حدود ۹۳۳ هکتارکه اخیرا در ژجیانگ برداشت خرچنگ را آغاز کرده است. در سال‌های اخیر، در برخی از روستا‌های ژجیانگ کشور چین  به منظور استاندارد و بهبود کیفیت خرچنگ و ​​تسهیل کشت اکولوژیکی به این کار روی آورده اند و امرار معاش و درآمدی برای این روستا‌ها گشته است.
کد خبر: ۶۶۰۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

میرکت در زمان خواب دوستانش حالت آماده باش گرفته است.
کد خبر: ۴۲۲۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

باکتری گوشتخوار، بدن کودک انگلیسی را که به التهاب غلاف نکروزان دچار بود، زنده زنده خورد.
کد خبر: ۲۰۷۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸