سیاست مدار
انتشار خبر مسلمان شدن دختر یکی از سیاستمداران ایتالیایی مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی این کشور قرار گرفت.
کد خبر: ۱۸۰۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲