قضایی - قوه‌قضاییه هوشمند
دستورهای رئیس‌کل دادگستری هرمزگان برای تعیین‌تکلیف وضعیت ۲ کتابخانه بزرگ در بندرعباس

دستورهای رئیس‌کل دادگستری هرمزگان برای تعیین‌تکلیف وضعیت ۲ کتابخانه بزرگ در بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان برای تعیین‌تکلیف وضعیت کتابخانه‌های مرکزی و شهدای بندرعباس دستورهای ویژه‌ای صادر کرد.